-->

Projecte educatiu conjunt Escola & Famílies

El nostre principal objectiu és donar un servei educatiu de qualitat, facilitant la gestió de totes les activitats tant per part de l'Escola com de les Famílies:

GESTIÓ INTEGRAL DE LES ACTIVITATS:

Som conscients de que les AMPAS fan una feina voluntària i de forma desinteressada, per això, i per a treure hores de feina a les AMPAS:

  • Ens fem càrrec dels cobraments a les famílies.
  • Ens fem càrrec dels possibles impagats.
  • Financem una part de les activitats retornant un percentatge, de cada quota de participant, a l'AMPA i/o l'escola.
  • Posem a disposició de l'escola un/a coordinador/a d'activitats per poder atendre diàriament a les famílies.

UN EQUIP EXCEL·LENT

Educadors/es de diferents especialitats (esportius, arts plàstiques, llegües estrangeres, etc...), tots amb la seva titulació corresponent, i alta al règim general de la Seguretat Social.

Som conscients de que el nostre valor més preuat són els nostres professionals, per això intentem que es sentin valorats i cuidats, formant part del projecte de cooperativa.

També volem donar continuïtat a les activitats i al personal que ja funciona bé a l'escola. Per això subroguem els contractes dels educadors/es que l'AMPA i/o escola cregui convenient.

Preus ajustats

Els nostres preus base d'activitats extraescolars estan entre els 20/25€ per activitats d'una hora i mitja setmanal i entre 29/37€ per activitats de 3h setmanals.

Prèstec de material

Possibilitat de cedir material esportiu o recreatiu propi, en cas de que l'activitat així ho requereixi.

Suport de monitors

Ajuda i col·laboració per a reunions d'AMPAS, sortides, colònies, piscina, etc.

Cumulus&Nimbus CLOUD HOSTING

2012 © Cumulus & Nimbus. Todos los derechos reservados.

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos